- ท่อเกษตร LDPE

ท่อเกษตร LDPE ขนาดทนแรงดัน 4 บาร์ (LDPE PIPE 4 BAR)

ขนาด/มม.

20, 25, 32, 40, 50, 63 มม.

 

ท่อเกษตร LDPE ขนาดทนแรงดัน 2.5 บาร์ (LDPE PIPE 2.5 BAR) 

ขนาด/มม.

16, 20, 25, 32 มม.