ท่อHDPE ไฟ และ ท่อน้ำประปา

ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE CONDUIT)

CLASS I /PN6, CLASS II /PN4

ขนาด 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 มม.

 

ท่อน้ำประปา HDPE PIPE (PE80) , (PE100)

PN 6

ขนาด  25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 มม.

PN 10

ขนาด  20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 มม.