- อุปกรณ์ประกอบท่อ HDPE แบบเชื่อม

ข้องอแบบเชื่อม 30, 45, 60, 90 องศา

สามทางแบบเชื่อม ที T, วาย Y, ทีวาย TY, สามทางลด, ข้อลด

ชั้นแรงดัน PN 3.2, PN 4, PN 6-6.3, PN 8-10, PN 16

ขนาด/มม. (วงนอก)

20 ,25 ,32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 400, 450 มม.