- แบบสวมอัด (Compression Fitting)

คอมเพรสชั่น ฟิตติ้ง COMPRESSION FITTING

 ขนาด/มม.

 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 มม.

-ข้อต่อตรง, ข้อต่อตรงลด, ข้อต่อตรงเกลียวนอก, ข้อต่อตรงเกลียวใน

-ข้องอ 90 องศา, ข้องอ 45 องศา, ข้องอเกลียวนอก, ข้องอเกลียวใน

-สามทาง, สามทางเกลียวนอก, สามทางเกลียวใน, ปลั๊กอุด

สามทางลด ขนาด

110x63x110 , 110x50x110 , 63x50x63 , 63x32x63 , 50x32x50 , 50x25x50 ,

40x32x40 , 40x25x40 , 32x25x32 , 32x20x32 , 25x20x25 มม.

ต่อตรงลด ขนาด 

110x90 , 110x75 , 110x63 , 110x50 , 90x75 , 90x63 , 75x63 , 63x50 , ุ63x40 ,

63x32 , 50x40, 50x32 , 40x32 , 32x25 , 32x20 , 25x20 มม.