- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า

ข้อต่อสวมพีอี A , ข้อต่อเกลียวสวมพีอี B , ข้อโค้งไฟฟ้าพีอี 90องศา

ขนาด/มม.

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 140, 160 มม.