- แคล้ม , รีแพร์แคล้ม

แคล้มรัดแยก 1 ทาง, แคล้มรัดแยก 2 ทาง

ขนาด/มม.

25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 ,140 , 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 , 400 มม.

 

รีแพร์แคล้ม

ขนาด/มม.

63, 75, 90, 110, 160, 225 มม.